جنوب بازی Missile Cards تریلر بازی – trailer bazi

جنوب: بازی Missile Cards تریلر بازی – trailer bazi – – – iPod Touch

گت بلاگز اخبار اجتماعی خروج مدیران از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مدیران استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا عادی شدن شرایط، حق خروج از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را ندارند. 

خروج مدیران از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

خروج مدیران از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مدیران استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا عادی شدن شرایط، حق خروج از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را ندارند.

به گزارش ایلنا، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان پایتخت کشور عزیزمان ایران صبحگاه امروز با فرمانداران این استان برگزار شد و مقیمی، استاندار تهران، در این نشست گفت: مردم آرامش خود را حفظ کنند و به هیچ وجه به شایعات توجه نکنند.

خروج مدیران از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

وی افزود: طبق قانون، مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر عهده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است.مدیران استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا عادی شدن شرایط، حق خروج از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را ندارند.ستاد فرمان اجرایی حضرت امام اعلام آمادگی کرده است تا همه امکانات خود را بسیج کند.

واژه های کلیدی: ایران | ممنوع | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz